O firmie

Firma Usługi Geologiczne „GEOLOGIKA” s.c. zajmuje się opracowywaniem dokumentacji, ekspertyz, i opinii dla celów szeroko pojętej geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii i ochrony środowiska.

Dzięki doświadczeniu jakie nabyliśmy w trakcie wieloletniej praktyki, jak i współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz wieloma firmami geologicznymi i hydrogeologicznymi możemy zagwarantować szybkie i profesjonalne wykonanie postawionych nam zadań.

Dysponujemy sprzętem, który umożliwia nam działanie w każdych warunkach terenowych. Posiadana przez nas wiertnica mechaniczna umieszczona na samochodzie terenowym pozwala na wykonanie otworów badawczych do głębokości 30m. Przy wykonywaniu głębszych otworów jak i wierceniu studni korzystamy z wiertnicy gąsienicowej, natomiast lekki sprzęt przenośny pozwala wykonać badania geologiczne w miejscach niedostępnych dla pojazdów mechanicznych.

Prowadzimy również obsługę geologiczną budów, odbiory robót ziemnych, kontrolę nasypów budowlanych, kontrolne badania laboratoryjne gruntów i kruszyw.

Posiadana przez naszą firmę profesjonalnie wyposażona pracownia geotechniczna umożliwia dokładne określenie fizyko-mechanicznych właściwości gruntu, co w konsekwencji przekłada się na jakość świadczonych usług.

Naszą firmę charakteryzują:

  • profesjonalizm
  • terminowość
  • konkurencyjność.
undefined tag `asset'