Pracownia geotechniczna

Chcąc podnieść jakość świadczonych usług wykonujemy badania laboratoryjne gruntów w celu dokładnego określenia ich parametrów fizyko-mechanicznych.

Zakres wykonywanych badań:

 1. Wilgotność naturalna
 2. Gęstość właściwa szkieletu gruntowego
 3. Analiza granulometryczna
  • Analiza sitowa
  • Analiza areometryczna
 4. Gęstość objętościowa
 5. Porowatość i wskaźnik porowatości
 6. Stopień zagęszczenia gruntów niespoistych
 7. Stan gruntów spoistych
  • Granica skurczalności
  • Granica plastyczności
  • Granica płynności
 8. Skurcz gruntów
 9. Pęcznienie
 10. Szybkość rozmakania
 11. Wilgotność optymalna
 12. Zawartość substancji organicznych
 13. Odczyn PH
undefined tag `asset'
undefined tag `asset'
undefined tag `asset'