Drogownictwo

W dużym stopniu zakres naszej działalności obejmuje badania dla branży drogowej. Wykonujemy rozpoznania geologiczne, odbiory i nadzór geotechniczny na wszelkiego rodzaju inwestycjach drogowych.

 1. Drogi leśne
  Do tej pory wykonaliśmy badania pod budowę dróg leśnych o łącznej długości 128,7 kilometra dla nadleśnictw:
  1. Dynów 42 km
  2. Cisna 9,9 km
  3. Brzozów 12,9 km
  4. Gorlice 18,3 km
  5. Mielec 7,2 km
  6. Komańcza 6,6 km
  7. Baligród 8,1 km
  8. Krasiczyn 1,8 km
  9. Strzyżów 7,2 km
  10. Dukla 1,2 km
  11. Rymanów 13,5 km
  12. Ustrzyki Dolne 25 km
  13. Ostrowiec Świętokrzyski 42 km
  14. Bogoniowice 11,5 km
  15. Lesko 4,5 km
 2. Drogi publiczne – krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne
  1. Modernizacja skrzyżowania ul. Załęskiej i ul. Rzecha w miejscowości Rzeszów
  2. Budowa ul. Magnolii w miejscowości Rzeszów
  3. Rozbudowa ul. Kaletniczej i przebudowa ul. Rzemieślniczej w miejscowości Rzeszów
  4. Rozbudowa ul. Strażackiej w miejscowości Rzeszów
  5. Budowa łącznika pomiędzy ul. Żwirki i Wigury a ul. Lelewela w miejscowości Krosno
  6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagórz
  7. Program funkcjonalno-użytkowy dla drogi wojewódzkiej nr 872 na odcinku Nowa Dęba - Bojanów - Nisko
  8. Budowa drogi „G” i „Z” odcinek od ul. Zręcińskiej do ul. Korczyńskiej w miejscowości Krosno
  9. Budowa ul. Sikorskiego w miejscowości Krosno
  10. Przebudowa ul. Słonecznej w miejscowości Milcza
  11. Przebudowy odcinka drogi gminnej w miejscowości Nosówka
  12. Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy Czarnego do ul. Architektów w miejscowości Rzeszów
  13. Budowa ul. Dalekiej w miejscowości Rzeszów
  14. Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Rzeszów
  15. Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do drogi 5KDD w miejscowości Rzeszów
  16. Budowa południowej drogi śródmiejskiej z siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulicznym i kolektorem kanalizacji sanitarnej od Ronda Beksińskiego do ul. Jagiellońskiej w miejscowości Sanok
  17. Budowa dróg w dzielnicy Krzyż pomiędzy ul. Wiśniową a ul. Kalinową w miejscowości Tarnów
  18. Przebudowa dróg gminnych w ramach przedsięwzięcia uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Zagórz
  19. Budowa ekranów akustycznych w rejonie ul. Podkarpackiej i ul. Wincentego Witosa w miejscowości Krosno
  20. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów- Dylągówka, na terenie miasta Tyczyn wraz z budową mostu na rzece Strug
  21. Przebudowa ul. Mendysa w miejscowości Jasło
  22. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza)- Abramowice Prywatne- Kalinówka
  23. Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr19 w miejscowości Babica
  24. Budowa ulicy na odcinku od ul. Czajkowskiego do ul. Krakowskiej w miejscowości Krosno
  25. Rozbudowa ul. Baczyńskiego w miejscowości Jasło wraz z miejscami postojowymi- łącznik od ul. Staszica, w ramach rozbudowy drogi publicznej
  26. Budowa drogi i parkingu przy budynku parku handlowo- usługowego w rejonie ul. Grodzkiej w miejscowości Krosno
  27. Budowa ul. Sikorskiego w miejscowości Rzeszów
  28. Budowa drogi KDZ3 wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami w miejscowości Jasło
  29. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów- Kopki wraz z budową mostu na rzece Łęg w miejscowości Bojanów
  30. Budowa przepustu oraz rozbudowa ul. Sportowej w miejscowości Krosno
  31. Budowa ul. Polnej w miejscowości Szczepańcowa
  32. Rozbudowa ul. Klonowej w miejscowości Krosno