Mosty

Budownictwo mostów i urządzeń wodnych jest dosyć specyficzną gałęzią, między innymi ze względu na często skomplikowane sposoby posadowienia tych budowli. Niejednokrotnie wymaga ono głębokich wierceń, oraz dodatkowych badań, zarówno terenowych jak i laboratoryjnych, związanych z występowaniem w podłożu gruntów organicznych, słabonośnych, nienośnych oraz dużego zróżnicowania budowy geologicznej w podłożu projektowanej inwestycji. Informacje uzyskane na podstawie naszych badań pozwalają bezpiecznie zaprojektować obiekty i uniknąć przykrych niespodzianek w trakcie realizacji prac budowlanych.

 1. Odbudowa urządzeń wodnych zabudowy regulacyjnej rzeki Biała w miejscowości Czechowice-Dziedzice
 2. Budowa urządzeń bariery migracyjnej rzeki Wisłoka w miejscowości Dębica
 3. Budowa urządzeń bariery migracyjnej rzeki Ropa w miejscowości Gorlice
 4. Most na rzece Czarna Orawa do os. Matonogi w miejscowości Jabłonka
 5. Ubezpieczenie brzegów koryta rzeki Skawy wraz ze stabilizacją dna w miejscowości Jaroszowice realizowane w ramach zadania inwestycyjnego „Zbiornik Wodny Świnna Poręba na rzece Skawie”
 6. Budowa urządzeń bariery migracyjnej rzeki Jasiołka w miejscowości Jedlicze
 7. Most w ciągu drogi powiatowej Jasło – Jodłowa – Ryglice na rzece Jodłówka w miejscowości Jodłowa Górna
 8. Budowa urządzeń bariery migracyjnej rzeki Wisłoka w miejscowości Krempna
 9. Budowa urządzeń bariery migracyjnej rzeki Wisłoka w miejscowości Mokrzec
 10. Most kolejowy w miejscowości Sucha Beskidzka, nad potokiem Stryszawka w linii kolejowej Skawina – Żywiec.
 11. Most kolejowy w miejscowości Tryńcza, nad rzeką Wisłok w ciągu linii kolejowej Lublin – Przeworsk
 12. Most na potoku Borownica w ciągu drogi leśnej Borownica – Ulucz
 13. Budowa mostu na rzece Tanew w miejscowości Rakówka
 14. Budowa mostu na rzece Kanał Ożarów w km 9+985 w miejscowości Podszyn
 15. Budowa mostu masywnego w km 166,245 nr 068 Lublin- Przeworsk
 16. Budowa mostu na rzece Strug w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów- Dylągówka
 17. Budowa mostu na rzece Łęg w miejscowości Bojanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów- Kopki
 18. Budowa małej retencji górskiej w Leśnictwie Wysowa
 19. Budowa małej retencji górskiej w Leśnictwie Stawisza
 20. Budowa małej retencji górskiej w Leśnictwie Brunary